Romuald Krajewski

 

R. Krajewski

 

+    Potrzeba zmian w systemie ochrony zdrowia zapewne stanie się, lub już stała się, jedną z najpowszechniejszych potrzeb całej ludzkości. Nasza polska ochrona zdrowia nie jest najgorsza, ale jeśli miałaby się poprawić, moim zdaniem należałoby przede wszystkim przywrócić właściwą rolę i kompetencje wszystkim uczestnikom skomplikowanego systemu. To bardzo trudne zadanie i na razie nie widać nikogo, kto chciałby i mógłby to zrobić. Elementem zmian musi być przejrzyste określenie zakresu dostępnych świadczeń oraz zachęcanie wszystkich do odpowiedzialności za własne zdrowie i za decyzje o leczeniu. Trochę więcej o tym w Gazecie Lekarskiej
+    Właściwa wycena i rozliczanie pracy lekarzy i innych pracowników medycznych na zasadzie płacenia za wykonane świadczenia byłyby bardzo ważnym elementem solidnego systemu ochrony zdrowia. Tylko w ten sposób, w połączeniu z zasadą "pieniądze idą z pacjentem" można zapewnić nieutrudniony dostęp do gwarantowanych świadczeń. Moim zdaniem nieutrudniony dostęp do ograniczonej liczby świadczeń jest znacznie lepszy od pozornego dostępu do wszystkich. Zatroskani zapewnieniem w ochronie zdrowia każdemu wszystkiego, co jest dostępne, w najlepszej jakości, w każdym miejscu i o każdym czasie mogliby zająć się zapewnieniem na to odpowiednich środków, zamiast tracić energię i czas na nakazywanie objęcia ich opieką. Liczba lekarzy w Polsce jest niższa od średniej europejskiej, podobnie liczba pielęgniarek. Niedostatek pracowników będzie narastał w wyniku procesów demograficznych oraz migracji. We współpracy z American Medical Association proponujemy wprowadzenie amerykańskiego systemu kodowania świadczeń i procedur wykonywanych przez lekarzy i innych fachowych pracowników ochrony zdrowia - Current Procedural Terminology. Mógłby stać się on podstawą do właściwej wyceny pracy lekarza. NIL wydała pierwszą polską wersję tej klasyfikacji - CPT-PL. Informacje o CPT-PL można znaleźć na stronach Naczelnej Izby Lekarskiej.. Towarzysząca CPT skala względnej wartości procedur powinna stać się podstawą wyceny pracy fachowych pracowników medycznych, którym choćby z powodu ich braku trzeba ... dobrze płacić. 
+    W miarę poprawy wyników leczenia prawie wszystkich choró coraz bardziej zdajemy też sobie sprawę z niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z leczeniem. Obecnie stosowane sposoby zwalczania tzw. "błędów lekarskich" i rekompensowania pacjentów za niepożądane zdarzenia związane z leczeniem nie służą ani poprawie bezpieczeństwa leczenia, ani nie zadowalają pacjentów.  Już dość dawno temu pisałem, co można by zrobić. Propozycje te popiera coraz więcej organizacji pacjentów i lekarzy. Pora wprowadzić sprawdzone już w innych krajach rozwiązania.
+    Osoby, które kończyły Wydział Lekarski warszawskiej Akademii Medycznej w 1975 roku oraz wszystkich zainteresowanych zapraszam na strony internetowe z informacjami o naszym roku i o naszych dorocznych spotkaniach. Jesteśmy chyba jedynym rocznikiem warszawskiej AM, który spotyka się regularnie co rok i bardzo te spotkania cenimy.
+    Od 1996 roku Gazeta Lekarska publikuje strony internetowe z ogłoszeniami lekarzy poszukujących pracy, ofertami pracy dla lekarzy, informacjami o firmach pośredniczących w zatrudnieniu, a także stronę z ogłoszeniami o wydarzeniach dotyczących lekarzy. Zajmuję się tym od początku i stopniowo strony ogłoszeń stały się bardzo często odwiedzanymi - obecnie są otwierane ponad 10000 razy w miesiącu, a liczba umieszczanych ogłoszeń wynosi około 11 dziennie. Zachęcam do korzystania - ciekawych ofert dla lekarzy jest  coraz więcej.
+    Niewiele problemów publicznej ochrony zdrowia budzi tak wiele emocji, jak finansowanie kosztownych technologii medycznych i konieczność dokonywania wyboru, co powinno być dostępne, a na co nie możemy sobie pozwolić. O ile większość ludzi bardzo dobrze wie, co sobie mogą kupić, a na co ich nie stać i bez dużych emocji codziennie podejmują większe i mniejsze decyzje o racjonalnym wydawaniu własnych środków, to w odniesieniu do środków również własnych, ale przekazanych do wspólnej kasy, skłonni są przyjmować, że taki zbiorowy i bezosobowy podmiot stać już na "wszystko". Niestety, przekazanie pieniędzy do wspólnej kasy wcale ich nie mnoży, raczej wręcz przeciwnie. Jeżeli zostaną na coś wydane, to nieuchronnie nie będzie pieniędzy na coś innego. Jest dokładnie tak jak w domu - jeżeli pojechaliśmy na kosztowne super wakacje, to na razie nie kupimy nowego super telewizora. Ta zasada obowiązuje wszędzie, tylko pojęcie super wakacji i super telewizora może oznaczać coś innego w Afryce niż w Europie, w wynajętym mieszkanku niż we własnej rezydencji. Dlatego wiele społeczeństw chce w miarę możliwości najbardziej świadomie decydować o tym, na co wydaje się wspólne pieniądze przeznaczone na ochronę zdrowia. W przypadku krajów wydających na ochronę zdrowia niewiele, a Polska do takich należy, niepodejmowanie decyzji o finansowaniu lub niefinansowaniu dostępnych technologii medycznych jest nieodpowiedzialnym marnowaniem środków zebranych od obywateli. Decyzje o finansowaniu mogą podejmować się same, przypadkowo, zależnie od wpływów i nacisków, ale efekt takiego procesu jest podobny do wpływu na gospodarstwo domowe kupowania wszystkiego, co nam akurat "wpadło w oko", o czym mówiło się na przyjęciu i co trzeba było kupić, bo dziecko bardzo głośno płakało. Ocena technologii medycznych jest, jak i te technologie, bardzo skomplikowana i jest dokonywana przez powołane do tego celu organizacje. W Polsce jest to Agencja Oceny Technologii Medycznych.
 
 
Romuald Krajewski
Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, PL
tel. +48225462728, fax +48225462727, e-mail
 
 
© - Romuald Krajewski.      2008-11-07